Νέα πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποκτούν από το φθινόπωρο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς τότε αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά ο μετασχηματισμός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε Αναπτυξιακή Τράπεζα

Μια πρόγευση του νέου χρηματοδοτικού οργανισμού, ο οποίος δεν απαιτεί καταθέσεις, αλλά μόνο θα χρηματοδοτεί αξιοποιώντας διάφορους εγχώριους και κοινοτικούς πόρους, έδωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ Κώστας Γαλιάτσος στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τους προέδρους της ΕΣΕΕ (έμποροι) Βασίλη Κορκίδη και της ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελματίες – βιοτέχνες) Γιώργο Καββαθά.

Αν και το θέμα των ανακοινώσεων ήταν τα τρέχοντα προγράμματα δανειοδότησης και παροχής εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους για τους μικρούς της αγοράς, ο κ. Γαλιάτσος δεν απέφυγε να περιγράψει τον νέο ρόλο του ΕΤΕΑΝ, που θα είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θα αποκτήσει τέτοιον οργανισμό στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών και όπως είπε ο πρόεδρος: «Αναμένουμε την έγκριση της πρότασης που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση προς τους θεσμούς». Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος εκτιμώντας πως «σε έναν μήνα θα έχουν δώσει την απάντηση».

Οι πηγές του νέου αναπτυξιακού φορέα θα προέρχονται από τον συνδυασμό των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των διαρθρωτικών ταμείων. Χρηματοοικονομικές ροές, για το ταμείο μεταξύ άλλων, μπορούν να είναι κεφάλαια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και ιδρύματα, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων της ΕΤΕΠ, το EBRD κ.λπ., γεγονός που θα συντελέσει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μόχλευση των αρχικά διαθέσιμων πόρων.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προέλθει από την απορρόφηση του ΕΤΕΑΝ και των ταμείων του, αλλά και του ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Νέας Οικονομίας). Μεταξύ άλλων αναμένεται να δημιουργηθούν τρία ταμεία που θα βρίσκονται υπό τη «σκέπη» της νέας τράπεζας.

Το πρώτο θα είναι το Ταμείο Μικροπιστώσεων που θα παρέχει καλύψεις και πόρους για την παροχή από τις τράπεζες μικρών δανείων ύψους 10.000, ίσως και 25.000 ευρώ. Αντίστοιχα funds λειτουργούν και σε άλλες χώρες, με πιο πετυχημένο μοντέλο το ισπανικό. Στη χώρα της Ιβηρικής δόθηκαν μικροπιστώσεις 25.000 ευρώ σε 400.000 μικρές επιχειρήσεις. Το δεύτερο θα είναι το Ταμείο Αναδιάρθρωσης Δανείων. Ο ρόλος του προβλέπεται και στον αναπτυξιακό νόμο και σκοπός είναι η συμμετοχή του σε αναχρηματοδοτήσεις δανείων μικρομεσαίων βιώσιμων επιχειρήσεων.

Το τρίτο θα είναι το Ταμείο Συμμετοχών (equity fund). Αυτό θα συμμετέχει σε μετοχικά κεφάλαια εταιρειών με σκοπό την παροχή χρηματοδότησης.

Προγράμματα
Οπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο της χθεσινής κοινής συνέντευξης Τύπου ήταν προγράμματα του ΕΤΕΑΝ που απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις και λήγουν στις 15 Ιουλίου. Το συνολικό ύψος τους ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Τα μισά, 60 εκατ. ευρώ, βάζει το ΕΤΕΑΝ και με άλλα 60 εκατ. ευρώ συμμετέχουν οι συνεργαζόμενες τράπεζες.

Αυτά είναι δάνεια για κεφάλαια κίνησης (10.000 έως 300.000 ευρώ) και δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς (10.000 έως 800.000 ευρώ) με επιτόκιο στο μισό του τρέχοντος επιχειρηματικού (4%), επενδυτικά δάνεια σε επιχειρήσεις νησιών (10.000 έως 30.000 ευρώ) με μηδενικό επιτόκιο για νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους και με σταθερό επιτόκιο 2,8% για νησιά με περισσότερους από 3.100 κατοίκους.