Μην μένετε απαθής στις ευκαιρίες που υπάρχουν. Μην σας τρομάζει η προετοιμασία, η ένταξη και η εφαρμογή προγραμμάτων.

  • Έχουμε την έμπειρα και την ειδίκευση προκειμένου να επωφελείται η επιχείρηση σας από τα υπάρχοντα προγράμματα.
  • Αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
  • Αναπτυξιακός Νόμος, για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων σε όλους του τομείς της παραγωγικής διαδικασίας:

– πρωτογενή παράγωγη: επιχειρήσεις αγροτικού τομέα.
– δευτερογενή: μεταποίηση,  βιομηχανίες, βιοτεχνίες.
– τριτογενή: παροχή υπηρεσιών, τουριστικές επιχειρήσεις