Αυτόματο «κούρεμα» οφειλών έβγαλε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για επτά στους δέκα οφειλέτες που επέλεξαν αυτήν τη διαδικασία συνολικής ρύθμισης των χρεών τους προς τις τράπεζες και το Δημόσιο.
Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, που παρέχει αυτοματοποιημένες λύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τη διευθέτηση των χρεών από τραπεζικά δάνεια και οφειλές προς το Δημόσιο.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία, βάσει των οποίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι έτοιμες 400 προτάσεις ρύθμισης. Οι προτάσεις είναι λύσεις ρύθμισης που προέκυψαν με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και έχουν αποσταλεί προς τους οφειλέτες προκειμένου να λάβουν την τυπική συναίνεση και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν και άφεση χρέους, με έμφαση κυρίως στις οφειλές χωρίς εξασφαλίσεις, οι οποίες σε ποσοστό έως και 70% περιλαμβάνουν «κούρεμα», ενώ «κούρεμα» έχει συμφωνηθεί και για το 35% των οφειλών με εξασφαλίσεις, δηλαδή με υποθήκη σε ακίνητα.
Από τις υποθέσεις που έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα, άλλες 500 περίπου αφορούν διμερή διαπραγμάτευση του Δημοσίου με τον οφειλέτη, καθώς κρίθηκε ότι δεν χρήζουν τραπεζικής εμπλοκής. Σημειώνεται ότι οι οφειλές προς το Δημόσιο, δηλαδή προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ, ρυθμίζονται με δυνατότητα πληρωμής έως 240 δόσεις, ενώ έως τις 420 δόσεις μπορεί να φτάσει η ρύθμιση των χρεών προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης.
Μέσω της ηλεκτρο- νικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού είναι έτοιμες 400 προτάσεις ρύθμισης.
Συνολικά στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν προσφύγει μέχρι σήμερα 47.000 οφειλέτες, από τους οποίους περίπου 16.000 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο για την επίτευξη συμφωνίας. Η συντριπτική πλειονότητα –περί τις 14.500– αυτών των περιπτώσεων είναι ιδιώτες, ενώ 1.500 είναι οι υποθέσεις που αφορούν τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων, κυρίως μικρών και μικρομεσαίων. Οπως εξηγούν στελέχη από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης που διαχειρίζονται αυτές τις υποθέσεις για λογαριασμό είτε των πιστωτικών ιδρυμάτων είτε των funds που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια, οι υποθέσεις αυτές απαιτούν τη συναίνεση του οφειλέτη για την άρση του τραπεζικού ή φορολογικού του απορρήτου, προκειμένου στη συνέχεια να πάρουν τον δρόμο της διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση βασίζεται στην αυτοματοποιημένη λύση που δίνει ο αλγόριθμος βάσει του οποίου λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Οπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, η λύση που προσφέρεται βάσει της πλατφόρμας είναι τυποποιημένη και διαφανής, ενώ η διαδικασία είναι ταχεία καθώς, όπως προβλέπει ο νόμος, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να δώσουν μια θετική ή αρνητική απάντηση εντός αυστηρής χρονικής περιόδου που δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες.
Σημειώνεται ότι η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών έχει ανοίξει για πρώτη φορά και για φυσικά πρόσωπα, εκτός δηλαδή από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ για πρώτη φορά επίσης δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να υποβάλει αίτηση ρύθμισης οφειλών, ακόμη και αν οι οφειλές που έχει δεν είναι σε καθυστέρηση. Προϋπόθεση είναι να έχει υποστεί μείωση του εισοδήματός του κατά 20%, τα χρέη του να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν και μόνο πιστωτή κατά 90%.
Η πλατφόρμα είναι «προγραμματισμένη» ώστε να διενεργεί πλήθος ελέγχων ηλεκτρονικά. Με βάση τα στοιχεία που αντλούνται και καταχωρίζονται, η πλατφόρμα υπολογίζει με τη χρήση ειδικού υπολογιστικού εργαλείου τα στοιχεία της αρχικής πρότασης. Οι πιστωτές έχουν την ευχέρεια να μη συμφωνήσουν στην πρόταση που προκύπτει βάσει του υπολογιστικού εργαλείου και να αντιπροτείνουν εναλλακτική λύση, η οποία προκύπτει επίσης ηλεκτρονικά.
Η συνεννόηση όλων των πιστωτών και η ανταλλαγή στοιχείων διενεργείται επίσης ηλεκτρονικά και εμφανίζεται στην πλατφόρμα. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της απαιτούμενης πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων, διαβιβάζεται στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι καλούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να ελέγξουν την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου και εφόσον πληρούνται, τότε αυτομάτως παρέχεται η έγκρισή τους.

https://www.kathimerini.gr