elevate-econale

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι είναι ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ  ενώ το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια
  • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
  • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
  • Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι  ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ
  • Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
  • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
  • Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από τους δικαιούχους εντός του 2021, όπως θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Η έναρξη για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός του Ιανουαρίου 2021, ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021.

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).