500 ευρα

Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δυνατότητες μπορούμε να συμβάλουμε στην αναδιάρθρωση των δανείων σας και στην διαπραγμάτευση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα πλέον σε τράπεζες και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν μόνοι τους τις όποιες διαφορές τους, αναζητώντας την καταλληλότερη  και την πλέον βιώσιμη λύση.

Οι τράπεζες διαθέτουν πόρους στην επανεκκίνηση και ίδρυση επιχειρήσεων, από τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις σας και οι επιχειρηματικές ενέργειες που επιθυμείτε να αναπτύξετε.

  • Μπορούμε να καταρτίσουμε για την επιχείρηση σας το βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο που θα σας επιτρέψει να λειτουργεί κερδοφόρα η επιχείρηση σας.
  • Για την νέα επιχειρηματική σας πρωτοβουλία μπορούμε να συμβάλλουμε στην εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων