Εμπειρογνώμονας Φωτογραφία (2)

Μπορούμε να σας παρέχουμε την υπηρεσία του εμπειρογνώμονα. Ο εμπειρογνώμονας συμβάλλει στην διαδικασία εξυγίανσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η εισήγηση του είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών, δανειζόμενου – δανειστών.

Για να επέλθει συμφωνία σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά επιβάλλεται να υπάρξει εισήγηση του εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4738/27/10/2020. Με το νόμο αυτό δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν εξωδικαστικά χρηματικές όφειλες προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με τον Ν. 4738(ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020) ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποσκοπεί να παρέχει στους συμμετέχοντες πιστωτές λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του οφειλέτη και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητάς του, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη.