ΥΠ.ΟΙΚ.

Ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πορεία εργασιών της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) για το 1ο εξάμηνο…

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί καλύπτουν…

ΑΑΔΕ

Πληροφορίες για διάφορες ΔΟΥ

Ε.Β.Ε.Χ.

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (Επιμελητήριο Χανίων) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), και αποτελεί υποχρεωτική…

 

Αναπτυξιακά Προγράμματα
Μην μένετε απαθής στις ευκαιρίες που υπάρχουν. Μην σας τρομάζει η προετοιμασία η ένταξη και η εφαρμογή προγραμμάτων…

Περισσότερα…

Δάνεια - Αναδιάρθρωση Δανείων
Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δυνατότητες μπορούμε να συμβάλουμε

Περισσότερα…

Λογιστικές Υπηρεσίες
Αν για εσάς αποτελεί πρόβλημα η οργάνωση του λογιστηρίου σας, εμείς έχουμε την δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε …

Περισσότερα…

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Η πολυνομία αποτελεί τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία των επιχειρήσεων και στην λήψη αποφάσεων. Η πολύχρονη πείρα …

Περισσότερα…

Διοικητικές Υπηρεσίες
Η ανάπτυξη της επιχείρηση σας επιβάλλει να είναι ρυθμισμένες οι εργασιακές σχέσεις σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία…

Περισσότερα…

Ιδρύσεις Εταιριών
Με την πολυετή πείρα και γνώση μπορούμε να σας συμβουλέψουμε ποια νομική μορφή να ακολουθήσετε για την …

Περισσότερα…

Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Ο έλεγχος είναι η βάση για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης σας. Έχουμε εκτελέσει πληθώρα ελέγχων είτε για λογαριασμό…

Περισσότερα…

Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
Μπορούμε να ανταποκριθούμε με τον πλέον έγκυρο τρόπο στην αποτίμηση της επιχείρησης σας προκειμένου να ανταποκριθείτε …

Περισσότερα…

 

Εμπειρογνώμονας
Μπορούμε να σας παρέχουμε την υπηρεσία του εμπειρογνώμονα. Ο εμπειρογνώμονας συμβάλλει στην διαδικασία…

Περισσότερα…

Επαναπροσδιορισμός Κόστους Λειτουργίας Επιχείρησης
Γνωρίζετε το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης σας ; Μήπως πρέπει να επανεξετάσετε τον τρόπο λειτουργίας…

Περισσότερα…